DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Luật doanh nghiệp trong sách giáo khoa lớp 10 năm 2019

Sách giáo khoa lớp 10 (Công nghệ) của NXB Giáo dục Việt Nam in năm 2019, nhưng có những nội dung về luật doanh nghiệp được trích từ Luật công ty 1990, và đã được sửa đổi từ 20 năm trước trong LDN 1999  :-P:-P:-P

Trang 151: 

"Công ti là doanh nghiệp có ít nhất từ hai thành viên trở lên, ...."

"Theo Luật Doanh nghiệp, có 2 loại công ti: Công ti trách nhiệm hữu hạn và công ti cổ phần"

"Việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên được thực hiện tự do" (đang nói về công ti TNHH)

"Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải là thành viên phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ của công ti" (vẫn đang nói về công ti TNHH)

Trang 152:

"Số thành viên (cổ đông) mà công ti phải có trong suốt thời gian hoạt động ít nhất là bảy người" (nói về công ty cổ phần"

 

 

 

 

 

 

  •  1637
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…