DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Làm việc chưa đủ 12 tháng khi nghỉ việc có được trả tiền ngày phép chưa nghỉ không?

Người lao động thắc mắc rằng liệu nghỉ việc khi chưa làm đủ 12 tháng thì ngày phép còn thừa có được quy đổi thành tiền hay không? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan về vấn đề này.

Quy đổi ngày nghỉ phép thành tiền khi nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về Nghỉ hằng năm như sau:

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đối với người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trường hợp được thanh toán tiền lương khi chưa nghỉ hết phép năm

Dựa theo những phân tích trên. đồng thời theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, nếu người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ trong trường hợp do thôi việc, mất việc làm.

Theo đó, pháp luật chỉ quy định người sử dụng lao động sẽ phải thanh toán tiền cho những ngày phép năm chưa nghỉ hết cho người lao động nếu họ bị thôi việc hoặc bị mất việc làm mà chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép năm.

Tại khoản 3 Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc ở công ty nhưng chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì công ty không bắt buộc phải thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hết.

Tuy nhiên, trong trường hợp nếu như doanh nghiệp muốn trả lương cho những ngày chưa nghỉ cho người lao động thì cũng không có quy định hạn chế vì pháp luật cũng quy định là có thể thỏa thuận những nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Như vậy theo quy định nêu trên, doanh nghiệp chỉ trả tiền lương trong hai trường hợp người lao động bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hàng năm và bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hết phép năm.

Các trường hợp khác về nguyên tắc phép năm là quyền của người lao động. Nếu người lao động không sử dụng quyền này của mình thì sẽ hết quyền. Do vậy, doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải trả lương cho những ngày phép năm nếu người lao động không sử dụng phép năm.

Tiền nghỉ phép năm còn thừa khi nghỉ việc của người lao động được tính bằng công thức:

Tiền nghỉ phép năm còn thừa = Tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm: Số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm x Số ngày phép còn thừa.

  •  352
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…