DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kiến nghị lược bỏ bớt giấy tờ cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

Đây là nội dung tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Cụ thể, tại Dự thảo bổ sung một số điểm mới về thông tin trên hộ chiếu và giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

Sửa đổi giấy tờ cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

Theo đó, tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung các giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông trong nước như sau:

- Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 của Luật này;

- Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. 

Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu

(So với quy định hiện hành lược bỏ bớt Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi và Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất)

Bổ sung “nơi sinh” trong hộ chiếu

Theo đó, kiến nghị bổ sung “nơi sinh” vào hộ chiếu, cụ thể:

Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh gồm: 

(1) Ảnh chân dung; 

(2) Họ, chữ đệm và tên; 

(3) Ngày, tháng, năm sinh; 

(4) Giới tính; 

(5) Nơi sinh; 

(6) Quốc tịch; 

(7) Ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; 

(8) Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; 

(9) Ngày, tháng, năm hết hạn; 

(10) Số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; 

(11) Chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

Bổ sung nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu

Tại Dự thảo quy định người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan lý xuất nhập cảnh hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Thêm 01 trường hợp hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Tại Điều 27 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

Theo đó, bổ sung 01 trường hợp Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn đối với trường hợp đã quá 06 tháng kể từ ngày hẹn nhận kết quả đề nghị cập hộ chiếu mà không đến nhận hộ chiếu

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

  •  332
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…