DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Không được chuyển đổi vị trí việc làm của CB, công chức nếu không thuộc 03 trường hợp sau

Không được chuyển đổi vị trí việc làm của CB, công chức nếu không thuộc 03 trường hợp sau

Là nội dung Bộ Nội vụ đang đưa ra tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định tại dự thảo người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là người được bảo vệ)

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được người có thẩm quyền giải quyết tố cáo kiến nghị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ trong trường hợp người được bảo vệ không thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Theo khoản 1, điều 7 Luật Tố cáo Biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ bao gồm:

a) Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ;

b) Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ;

c) Xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử;

d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ.

Dự thảo còn nêu rõ:

Không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người được bảo vệ, trừ các trường hợp sau:

- Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Chương V Nghị định 59/2019/NĐCP về hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Được sự đồng ý của người được bảo vệ;

- Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Mời bạn xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

 

  •  7307
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…