DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Khi đăng ký doanh nghiệp tư nhân thì hồ sơ cần những giấy tờ gì?

Thị trường kinh doanh ngày càng phát triển thì việc tuân thủ quy định pháp luật càng phải chặt chẽ hơn. Vậy khi đăng ký doanh nghiệp tư nhân thì hồ sơ cần những giấy tờ gì? Khi đăng ký doanh nghiệp tư nhân Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cần phải có những nội dung nào?

Khi đăng ký doanh nghiệp tư nhân thì hồ sơ cần những giấy tờ gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2020 về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân như sau:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, khi đăng ký doanh nghiệp tư nhân thì hồ sơ cần Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Khi đăng ký doanh nghiệp tư nhân Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cần phải có những nội dung nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên doanh nghiệp;

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);

-. Ngành, nghề kinh doanh;

- Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

- Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

- Thông tin đăng ký thuế;

- Số lượng lao động dự kiến;

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Như vậy, khi đăng ký doanh nghiệp tư nhân Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cần phải có những nội dung như trên.

Chủ doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền trong một số trường hợp đặc biệt ra sao?

Căn cứ theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 về việc thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.

-Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

-Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện.

- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác.

Như vậy, Chủ doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền trong một số trường hợp đặc biệt là: Chủ doanh nghiệp tư nhân bị chịu trách nhiệm hình sự, chủ doanh nghiệp tư nhân chết, chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, chủ doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành.

Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy việc đăng ký doanh nghiệp tư nhân cần phải thực hiện đầy đủ hồ sơ và thủ tục theo luật định. Trong một số trường hợp đặc biệt, chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện một số quyền của mình đối với doanh nghiệp tư nhân


 

  •  223
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…