DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4

Avatar

 

Kế hoạch kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Kế hoạch kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng - Minh họa

Ngày 26/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Quyết định 478/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4. Dưới đây là một số thông tin quan trọng của kỳ thi này:

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng:

a) Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Đợt 1: Từ ngày 25-28/4/2021 tại Học viện Tư pháp cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Sổ 821 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Đợt 2: Từ ngày 30/5-03/6/2021 tại Học viện Tư pháp - Số 9 đường Trần Vỹ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

b) Đối tượng tham dự kỳ kiểm tra của từng khu vực:

- Đợt 1: Tổ chức kiểm tra cho các thí sinh khu vực phía Nam (đăng ký tập sự tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng trở vào).

- Đợt 2: Tổ chức kiểm tra cho các thí sinh khu vực phía Bắc (đăng ký tập sự tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên Huế trở ra).

2. Các bài kiểm tra:

a) Bài kiểm tra viết (180 phút)

Bài kiểm tra viết gồm các câu hỏi về quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, quy định pháp luật công chứng, chứng thực và kỹ năng hành nghề công chứng. Hình thức câu hỏi là phân tích quy định pháp luật liên quan đến pháp luật công chứng, chứng thực và các lĩnh vực pháp luật dân sự hoặc nêu tình huống yêu cầu công chứng giả định và đặt ra các câu hỏi yêu cầu giải quyết tình huống, soạn thảo văn bản công chứng theo tình huống.

b) Bài kiểm tra vấn đáp (20-30 phút/thi sinh)

Bài kiểm tra vấn đáp gồm 02 phần: Phần 1 là các câu hỏi có sẵn về quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, kỹ năng hành nghề công chứng, quy định pháp luật công chứng, chứng thực và các lĩnh vực pháp luật dân sự; phần 2 là câu hỏi do giám khảo trực tiếp đặt ra.

Bài kiểm tra vẫn đáp không yêu cầu soạn thảo văn bản công chứng.

3. Trình tự tổ chức kiểm tra:

(1) Đợt 1 (từ ngày 25-28/4/2021 tại TP. Hồ Chí Minh)

a) Khai mạc kỳ kiểm tra và quán triệt nội quy, quy chế làm việc (Chủ nhật, ngày 25/4/2021)

- Buổi sáng (Từ 08h30 đến 11h00): Tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra.

+ Nội dung: Đăng ký danh sách thí sinh; quán triệt nội quy kỳ kiểm tra cho các thí sinh.

+ Thành phần tham dự: Các thí sinh khu vực phía Nam; thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban Giám sát, các Ban của Hội đồng kiểm tra,

- Buổi chiều (Từ 13h30 đến 17h00): Quán triệt, tập huấn nội quy, quy chế làm việc.

+ Nội dung: Quán triệt nội quy kỳ kiểm tra, quy chế làm việc cho thành viên Hội đồng kiểm tra, các Ban của Hội đồng kiểm tra và các cá nhân, tổ chức có | liên quan; tập huấn cho đội ngũ giám thị.

+ Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban Giám sát, các Ban của Hội đồng kiểm tra và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

b) Kiểm tra viết (Sáng thứ Hai, ngày 26/4/2021) - Thời gian: Từ 07h00 đến 11h30.

- Nội dung: Thực hiện các thủ tục phòng thi và cho thí sinh làm bài kiểm | tra viết.

- Thành phần tham dự: Hội đồng kiểm tra, Ban Giám sát, Ban Thư ký, Ban Coi thi và các thí sinh khu vực phía Nam.

c) Kiểm tra vấn đáp (Bắt đầu từ chiều thứ Hai, ngày 26/4/2021, đến hết thứ Tư, ngày 28/4/2021)

- Thời gian: Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; buổi sáng từ 07h00 đến 11h30.

- Nội dung: Thực hiện thủ tục phòng thi và cho thí sinh làm bài kiểm tra vấn đáp.

- Thành phần tham dự: Hội đồng kiểm tra, Ban Giám sát, Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Chấm thi và các thí sinh có tên trong danh sách kiểm tra vấn đáp của từng buổi thi tương ứng.

(2) Đợt 2 (Từ ngày 30/5-03/6/2021 tại TP. Hà Nội)

a) Khai mạc kỳ kiểm tra và quán triệt nội quy, quy chế làm việc (Chủ nhật, ngày 30/5/2021)

- Buổi sáng (Từ 08h00 đến 11h00): Tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra.

+ Nội dung: Đăng ký danh sách thí sinh; quán triệt nội quy kỳ kiểm tra cho | các thí sinh.

+ Thành phần tham dự: Các thí sinh khu vực phía Bắc; thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban Giám sát, các Ban của Hội đồng kiểm tra.

- Buổi chiều (Từ 13h00 đến 17h00): Quán triệt, tập huấn nội quy, quy chế làm việc.

+ Nội dung: Quán triệt nội quy kỳ kiểm tra, quy chế làm việc cho thành viên Hội đồng kiểm tra, các Ban của Hội đồng kiểm tra và các cá nhân, tổ chức có liên quan; tập huẩn đội ngũ giám thị.

+ Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban Giám sát, các Ban của Hội đồng kiểm tra và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

b) Kiểm tra viết (Sáng thứ Hai, ngày 01/6/2021) - Thời gian: Từ 07h00 đến 11h30.

- Nội dung: Thực hiện các thủ tục phòng thi và cho thí sinh làm bài kiểm tra viết.

- Thành phần tham dự: Hội đồng kiểm tra, Ban Giám sát, Ban Thư ký, Ban Coi thi và các thí sinh khu vực phía Bắc.

Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

  •  2795
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…