DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Huy hoa don

Avatar

 

Anh chi giup em voi:

Cty em xuat hoa don cho khach hang. Nhung bi sai so tien tren hoa don . Em da xe hoa don roi Nhung bgio theo yeu cau cua Khach hang la huy hoa don nay va viet hoa don khac. Vay em co can phai lam bien ban huy khong? Neu lam em lam noi dung nhu sau co ok khong a? Thanks

Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

-------- o0o ---------

Biªn B¶n Huû vµ thu håi Ho¸ §¬n ®· lËp

 

Hôm nay, Ngày  30 tháng 09 năm 2014. Chúng tôi gồm :

 

            Bên A:

            Đại diện: ………………………….. …....    Chức vụ : Giám đốc

            Địa chỉ : 8

            Mã số thuế :

            Bên B:

            Đại diện:                           Chức vụ : Giám đốc

            Địa chỉ :

            Mã số thuế :

            Bên A yêu cầu huỷ hoá đơn số  ... Kí hiệu ..... viết ngày .... tháng....  năm ... tổng giá trị hoá đơn đã bao gồm thuế GTGT là:...... đồng ( đã bao gồm thuế gtgt 10%) với lý do : Tẩy xoá số tiền trên hoá đơn.

            Hai bên thống nhất huỷ hoá đơn trên và bên B xuất trả cho bên A hoá đơn mới: Số  .... Kí hiệu .... viết ngày .... tháng ... năm ..... tổng giá trị ghi trên hoá đơn đã bao gồm thuế GTGT là : 1...... đồng ( đã bao gồm thuế gtgt 10%).

            Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tªn vµ ®ãng dÊu )

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tªn vµ ®ãng dÊu)

 

 

  •  4164
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…