DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn mới về đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức 2017

>>> Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm 2016

>>> 13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017

>>> Tập hợp các văn bản pháp luật dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức.

Nghị định 88/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2017. Chi tiết nội dung sẽ được cập nhật ngay sau đây. 

Sau đây là Hướng dẫn mới về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2017:

1. Đánh giá, xếp loại đựơc thực hiện trước khi bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm 

Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm

Trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia và có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản, đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.

3. Bỏ yêu cầu này để xét viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ:

Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

  •  23078
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…