DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn mới Luật nhà ở và Luật kinh doanh BĐS 2014

Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn Luật nhà ở 2014Luật kinh doanh bất động sản 2014, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện 2 Luật này.

Dưới đây mình điểm qua các nội dung quan trọng.

1. Luật nhà ở 2014

Về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đối tượng, điều kiện được sở hữu, thời hạn sở hữu, số lượng, loại nhà, khu vực được sở hữu nhà ở, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở, thủ tục mua bán, thuê mua nhà ở thương mại của tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo Luật nhà ở 2014.

 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện theo pháp luật đất đai hiện hành.

Về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị, công nhận Ban quản trị thực hiện theo Quyết định 08/2008/QĐ-BXD.

Việc phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2007 .

Về việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ

Trình tự, thủ tục bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ thực hiện theo Quyết định 695/QĐ-TTg năm 2013. Nghị định 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 01/2014/TT-BXD.  

Về việc bố trí nhà ở tái định cư

Đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở tái định cư, trình tự, thủ tục bàn giao và quản lý, sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo Nghị định 84/2013/NĐ-CP và Thông tư 07/2014/TT-BXD.

Về chính sách nhà ở xã hội

 Đầu tư xây dựng, mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thực hiện theo Nghị định 188/2013/NĐ-CP, Thông tư 08/2014/TT-BXD.

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước thực hiện theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP và Thông tư 14/2013/TT-BXD.  

2. Luật kinh doanh bất động sản 2014  

Về việc áp dụng hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

Các loại hợp đồng mẫu được áp dụng theo các mẫu hợp đồng đã được ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật từ trước 01/7/2015. Cụ thể:

- Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thực hiện theo Chương V Luật kinh doanh bất động sản 2006.

- Hợp đồng mua bán, thuê nhà ở thì áp dụng theo mẫu theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.

- Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư áp dụng theo mẫu theo Thông tư 03/2014/TT-BXD.

- Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thực hiện theo Chương V Luật kinh doanh bất động sản 2006 và quy định pháp luật đất đai hiện hành.

- Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hay một phần dự án bất động sản thực hiện theo Thông tư 13/2008/TT-BXD.

Về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Nội dung về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn phải tuân thủ quy định tại Điều 36 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Trình tự, thủ tục và mẫu chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn được thực hiện theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.

Về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Nội dung chuyển nhượng thực hiện theo Điều 59 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Trình tự, thủ tục và mẫu chuyển nhượng thực hiện theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.

(Căn cứ Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015)

  •  40200
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

6 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…