DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn cách xếp bậc lương công chức, viên chức

>>> Danh mục mã ngạch công chức, viên chức mới nhất 

Vấn đề xếp bậc công chức, viên chức như thế nào là câu hỏi thường gặp đối với các bạn có dự định hoặc đã và đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…Bởi lẽ vấn đề này ảnh hưởng lớn đến tiền lương mà bạn sẽ nhận được.

Vậy cách xếp bậc công chức, viên chức như thế nào? Sau đây là một số chia sẻ cho các bạn

Thứ nhất, xếp bậc lương công chức, viên chức ban đầu

Đến thời điểm hiện nay, chưa có một văn bản nào hướng dẫn cụ thể cách xếp bậc lương công chức, viên chức ban đầu khi mới được tuyển dụng, bổ nhiệm. Tuy nhiên, một số nơi thường áp dụng xếp bậc 1 cho trường hợp mới được tuyển dụng, bổ nhiệm vào công chức, viên chức.

Trường hợp ngoại lệ:

- Đối với công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ thì được xếp lương bậc 2.

- Đối với công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ thì đựơc xếp lương bậc 3.

Thứ hai, xét nâng bậc lương

- Trường hợp đối với viên chức đã có thời gian công tác, có đóng BHXH bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đựơc tuyển dụng thì được xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm.

- Đối với các công chức, viên chức ngành Tòa án, ngành Kiếm sát nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì thời gian để xét nâng bậc lương như sau:

+ Thuộc các ngạch từ loại A0 đến loại A3 thì sau 03 năm (đủ 36 tháng) được xét nâng 01 bậc lương.

+ Thuộc các ngạch loại B, loại C, nhân viên thừa hành, nhân viên phục vụ thì sau 02 năm (đủ 24 tháng) được xét nâng 01 bậc lương.

Lưu ý trường hợp kéo dài thời hạn nâng bậc lương

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm, bị kỷ luật (theo hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức) thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật sẽ bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương so với thời gian nêu trên:

+ Kéo dài thêm 06 tháng nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách, cảnh cáo.

+ Kéo dài thêm 12 tháng nếu bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.

Lưu ý trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn

+ Nếu lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng 01 bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với quy định.

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước hạn 01 năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

+ Nếu đã có thông báo nghỉ hưu và hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu thì được nâng 01 bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với quy định.

Thứ ba, xét chuyển ngạch

- Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác, không đựơc kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

- Nếu chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.

- Nếu luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ  đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng.

- Nếu chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ thì được tiếp tục trả lương theo giấy thôi trả lương của đơn vị cũ.

- Khi được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo thì giữ nguyên ngạch, bậc lương đang hưởng, đồng thời được hưởng thêm phụ cấp chức vụ lãnh đạo được đảm nhiệm. Nếu ngạch công chức, viên chức đang giữ không phù hợp với chuyên môn theo chức danh lãnh đạo mới được đảm nhiệm thì phải chuyển ngạch.

- Nếu đã giữ chức danh lãnh đạo khi thôi giữ chức danh này thì không được dùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đã được hưởng trước đó để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch công chức, viên chức đang giữ.

- Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp thì được bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch công chức, viên chức phù hợp với vị trí chuyên môn và nghiệp vụ mới được đảm nhiệm.

Lưu ý: Chế độ tập sự hoặc thử việc khi chuyển công tác được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm khi chuyển công tác.

Căn cứ:

- Nghị định 204/2004/NĐ-CP

- Nghị định 76/2009/NĐ-CP

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP

- Thông tư 15/2012/TT-BNV

  •  43370
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…