DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hợp đồng vô hiệu

Điều 137. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Giá trị hiện vật không hoàn trả được tính theo giá tại thời điểm giao kết hay tại thời điểm tuyên vô hiệu???

Thực tế là tôi có miếng đất 2000 m2 đã giao dịch. Giao dịch này bị tuyên vô hiệu. Nhưng trong đó có 1500 m2 không thể hoàn trả (không có cách nào hoàn trả theo pháp luật). Như vậy hậu quả của chuyện này sẽ như thế nào???

Cùng thảo luận nào!!! Đây là sự việc thực tế trong quá trình làm việc tôi đang gặp. Tôi tranh luận quyết liệt với Luật sư hướng dẫn những vẫn ko tâm phục khẩu phục.
  •  5673
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…