DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hợp đồng lao động xác định thời hạn được giao kết tối đa bao nhiêu lần?

Tình huống đặt ra: Hiện tại chị muốn giao kết hợp đồng xác định thời hạn là 3 năm với nhân viên kỹ thuật bên công ty chị. Cho chị hỏi có thể giao kết hợp đồng xác định thời hạn bao nhiêu lần?

Theo Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 20 Bộ Luật lao động 2019 có quy định như sau:

“Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

[...]

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.[...]”

=> Theo đó, pháp luật có quy định khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn nữa thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (Trừ các trường hợp người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 Bộ Luật lao động 2019)

Như vậy, khi công ty Chị ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn là 3 năm (36 tháng) với người lao động thì khi hết thời hạn đó, công ty chỉ ký kết thêm một lần hợp đồng xác định thời hạn 36 tháng mà thôi (Tức là chỉ được ký kết 2 lần hợp đồng xác định thời hạn). Sau đó thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn Chị nhé.

 
  •  127
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…