DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hợp đồng gia công trong thương mại và hợp đồng gia công dân sự

Giống nhau:

  • Đây là hợp đồng song vụ
  • Hợp đồng gia công là hợp đồng ưng thuận
  • Hợp đồng gia công là hợp đồng có đền bù: Bên đặt gia công có nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên nhận gia công theo thỏa thuận. Việc không có thỏa thuận không được hiểu là không có đền bù.
  • Chịu sự điều chỉnh luật dân sự về thời điểm chuyển giao rủi ro, chấm dứt hợp đồng gia công.

Khác nhau:

 

Hợp đồng gia công thương mại

Hợp đồng gia công trong dân sự

Khái niệm

+ Được xác lập ttrong hoạt động gia công thương mại

+ Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.(Điều 178 Luật thương mại 2005)

+ Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu của bên đặt gia công với mục đích là hưởng thù lao, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền thù lao.

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công


 

(Điều 542 Bộ Luật dân sự 2015)

 

Hình thức hợp đồng

Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.(Điều 179 Luật thương mại 2005)

 

Đối tượng hợp đồng

+ Thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất ra sản phẩm mới

+Tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh.

+ Trường hợp gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thì hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có thể được gia công nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. (Điều 180 Luật thương mại 2005)

 

Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

(Điều 543 Bộ luật dân sự 2015)

Quyền nghĩa vụ bên đặt gia công

+ Giao một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu gia công

+ Nhận lại toàn bộ tài sản gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Cử người đại diện kiểm tra, giám sát việc gia công

+ Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa gia công, nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị dùng để gia công chuyển cho bên nhận gia công.

(Điều 181 Luật thương mại 2005)

 

Quyền : Điều 545 Bộ Luật dân sự 2015

+ Nhận sản phẩm gia công đúng chất lượng, phù hợp yêu cầu đưa ra;

+ Thay đổi chỉ dẫn trong quá trình gia công;

+ Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ: Điều 544 Bộ luật dân sự 2015

+Trả thù lao;

+ Cung cấp nguyên vật liệu ban đầu;

+ Chỉ dẫn.

Quyền nghĩa vụ bên gia công

+ Cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu để gia công.

+ Nhận thù lao gia công và các chi phí hợp lý khác.

+ Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo ủy quyền của bên đặt gia công, được miễn thuế nhập khẩu với máy móc thiết bị phương tiện

+ Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động gia công hàng hóa trong trường hợp hàng hóa gia công thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

(Điều 182 Luật thương mại 2005)

Quyền: Điều 547 Bộ luật dân sự 2015

+ Nhận thù lao;

+ Yêu cầu đưa ra chỉ dẫn;

+ Từ chối thực hiện theo chỉ dẫn theo t

Nghĩa vụ: Điều 546 Bộ luật dân sự 2015

+ Phải đảm bảo sản phẩm phù hợp chất lượng mà các bên đã thỏa thuận (khoản 3 điều 550, Điều 551);

+ Bảo quản nguyên vật liệu, thông tin,

Thù lao

 Bên nhận gia công có thể nhận thù lao gia công bằng tiền hoặc bằng sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị dùng để gia công. (Khoản 1 điều 183 Luật thương mại 2005)

Trường hợp không có thỏa thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm trả tiền.

(Điều 552 Luật dân sự 2015)

 

  •  15729
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…