DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hội đồng quản trị không họp bao giờ thì có sao không?

Các luật sư ơi. Theo Luật doanh nghiệp 2014, 

Khoản 1 Điều 136 Luật doanh nghiệp: "1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường."

Khoản 3 Điều 153 Luật doanh nghiệp: "Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần."

 
Như vậy, Đại hội đồng cổ đông phải họp ít nhất mỗi năm một lần; Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một lần.
 
1. Nếu Đại hội đồng cổ đông không họp (không có biên bản họp) thì theo Nghị định số 155/2013/NĐ-CP, Điều 32, khoản 1, điểm a: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi: "a) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định, kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà không được Phòng kinh doanh cấp tỉnh gia hạn;"
 
2. Còn nếu Hội đồng quản trị không họp (không có biên bản họp), ví dụ thành lập từ ngày 01/07/2015, đến nay là ngày 01/03/2016, mà chưa có cuộc họp nào, chưa có biên bản họp nào, thì sao không các luật sư (có bị phạt không)? Thanks các luật sư
  •  7845
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…