DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Học sinh trung học phổ thông có được kết nạp vào Đảng không?

Avatar

 
Được kết nạp vào Đảng là vinh dự của mỗi người Đảng viên. Vậy khi đang là học sinh cấp 3 thì có được kết nạp Đảng không? Tiêu chuẩn kết nạp Đảng đối với học sinh như thế nào? 
 
Học sinh trung học phổ thông có được kết nạp vào Đảng không?
 
Theo khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, công dân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận, tự nguyện thực hiện theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ của Đảng viên, chứng tỏ là người ưu tú qua thực tiễn hoạt động trong 01 tổ chức cơ sở Đảng và được tín nhiệm thì có thể được xem xét kết nạp Đảng.
 
Đồng thời, tại mục 1 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 quy định về tuổi đời của người vào Đảng thì tại thời điểm xét kết nạp Đảng, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tuổi được tính theo tháng). Ngoài ra, người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.
 
Như vậy, học sinh trung học phổ thông đã đủ 18 tuổi tính theo tháng thì có thể được kết nạp vào Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Tiêu chuẩn kết nạp Đảng viên là học sinh 
 
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, để được kết nạp Đảng học sinh cần đạt các tiêu chuẩn sau:
 
Thứ nhất, về độ tuổi. Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt NamQuy định 24-QĐ/TW năm 2021, tại thời điểm xét kết nạp Đảng, học sinh phải đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng). 
 
Đồng thời, là những công dân thừa nhận, tự nguyện thực hiện theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của Đảng viên, đồng thời chứng tỏ được là một người ưu tú trong thực tiễn hoạt động tại tổ chức cơ sở Đảng, được mọi người tín nhiệm.
 
Thứ hai, về trình độ học vấn. 
 
Học sinh phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Nếu học sinh là người đang sinh sống tại miền núi, biên giới, hải đảo,vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,những trường hợp khác không đảm bảo theo quy định chung nêu trên thì tối thiểu phải hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
 
Thứ ba, về lý lịch. 
 
Để được kết nạp vào Đảng, học sinh phải được thẩm tra lý lịch theo quy định tại tiểu mục 3.4 mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, theo đó:
 
- Thực hiện thẩm tra lý lịch của: Học sinh đang được xem xét kết nạp Đảng; Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ/chồng (chỉ trong trường hợp đã kết hôn) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng của người vào Đảng (trường hợp đã kết hôn) (gọi chung là “người thân”).
 
- Các nội dung thẩm tra lý lịch gồm:
 
Đối với học sinh vào Đảng: Thẩm tra xác minh rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật; phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống.
 
Đối với người thân của học sinh: Thẩm tra làm rõ vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật.
Thứ tư, về bồi dưỡng nhận thức về Đảng 
 
Học sinh muốn kết nạp Đảng phải học khóa học về bồi dưỡng nhận thức Đảng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 
Thứ năm, học sinh xin vào Đảng phải có Đơn tự nguyện xin vào Đảng và có Đảng viên giới thiệu vào Đảng. Trong Đơn xin vào Đảng phải nêu rõ nhận thức của bản thân về lý tưởng Đảng và mục đích xin kết nạp Đảng.
 
Quy trình bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên là học sinh cấp 3
 
Trình tự, thủ tục bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên là học sinh cấp 3 được thực hiện như sau:
 
Bước 1: Chi bộ, Đảng bộ nhà trường tạo nguồn để kết nạp Đảng. Chi bộ, Đảng bộ nhà trường lập kế hoạch kết nạp Đảng viên từ đoàn viên ưu tú là học sinh cho mỗi năm học và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chấp hành đoàn trường bồi dưỡng, giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho chi bộ, phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên.
 
Bước 2: Thực hiện bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Chi bộ, Đảng bộ nhà trường căn cứ vào kết quả rèn luyện và phấn đấu của các đoàn viên ưu tú do Ban Chấp hành đoàn trường giới thiệu để xem xét, lựa chọn những người tiêu biểu nhất đưa vào danh sách cảm tình Đảng, đồng thời giới thiệu học sinh này đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
 
Bước 3: Chi bộ, Đảng bộ nhà trường tiến hành kết nạp các đoàn viên ưu tú vào Đảng. Chi bộ sẽ nhận xét, đánh giá các đoàn viên cuối mỗi học kỳ, thông tin cho các đoàn viên này và nhà trường về các mặt như: kết quả học tập, nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần tham gia sinh hoạt đoàn thể,... 
 
Sau đó, Chi bộ xem xét và chỉ đạo các đoàn thể để thực hiện các thủ tục kết nạp vào Đảng đối với những học sinh ưu tú, đủ điều kiện kết nạp Đảng.
  •  3980
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…