DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Học sinh tiểu học đi học có được đi học thêm bên ngoài nhà trường không?

Sắp đến nhập học thì con tôi lên lớp 4 nên dự định tôi sẽ cho con đi học thêm thầy cô bên ngoài nhà trường. Vậy tôi có thể cho con học thêm các môn Toán, Tiếng Việt được không, và xin thầy cô cho học trước chương trình ở trường được không? 

1. Quy định về dạy thêm bên ngoài nhà trường cho học sinh tiểu học 

Tại Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT có quy định như sau:

- Dạy thêm, học thêm trong quy định này là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường) tổ chức.

- Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm không do các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT tổ chức.

Tại Điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về các trường hợp không được dạy thêm như sau: 

- Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

- Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

- Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

=> Theo đó, dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm không do các cơ sở giáo dục công lập tổ chức. Đối với học sinh tiểu học chỉ được dạy thêm về các nội dung bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Do đó sẽ không được dạy thêm môn Toán, Tiếng Việt cho học sinh tiểu học. 

2. Có được học thêm trước chương trình học ở trường không? 

Tại Điều 3 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về các nguyên tắc dạy thêm, học thêm như sau: 

- Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

- Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

- Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

- Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

- Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

=> Theo đó, học sinh đi học thêm để củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh. Quy định của pháp luật không cho phép dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá do đó giáo viên không được phép dạy trước chương trình học. 

Như vậy, khi phụ huynh cho con học thêm cũng như giáo viên dạy thêm cần lưu ý chỉ dạy các nội dung về bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, không được dạy thêm các môn như Toán, Tiếng Việt. Ngoài ra, việc dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa được xác định là hành vi phạm pháp luật.

  •  270
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…