DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hồ sơ sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại nộp theo cách thức nào?

Avatar

 
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân có thể lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:
 
- Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
- Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
- Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.
 
Hồ sơ thông báo sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại được thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Đồng thời, việc sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.
Đồng thời, việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo thực hiện dựa trên một số nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP như sau:
 
"Điều 3. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại
1. Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.
2. Thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.
3. Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
...."
Như vậy, khi thực hiện sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại nói riêng và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến chương trình khuyến mại nói chung, thương nhân cần lưu ý để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

  •  161
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…