DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài giữ các vị trí quan trọng

Avatar

 

Người đại diện theo pháp luật kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần là người lao động nước ngoài có cần phải xin giấy phép lao động tại Việt Nam hay không?

Thứ nhất, về việc xin giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu không thuộc các trường hợp không phải xin cấp giấy phép lao động tại Điều 172 Bộ luật Lao động 2012 thì phải có giấy phép lao động hợp pháp và thời hạn hiệu lực của giấy phép lao động tối đa là 02 năm (căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 169 Bộ luật Lao động 2012).

Thứ hai, về việc xin giấy phép lao động của người lao động nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần.

Trường hợp người lao động nước ngoài giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần thì không phải xin giấy phép lao động tại Việt Nam (căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Bộ luật Lao động 2012).

Thứ ba, xét về trường hợp người lao động nước ngoài là người đại diện theo pháp luật kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần.

Trong trường hợp người lao động nước ngoài vừa là thành viên Hội đồng quản trị vừa là người đại diện theo pháp luật của công ty thì là một vấn đề khác cần phải xem xét. Theo đó, tại khoản 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

 "[..]Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam[..]".

Như vậy, nếu người lao động này không thường xuyên có mặt tại Việt Nam thì cần thiết công ty nên bổ nhiệm thêm một người giữ chức danh người đại diện theo pháp luật để thỏa theo điều kiện của quy định này. Trong trường hợp Công ty Cổ phần chỉ do người lao động này giữ chức danh người đại diện theo pháp luật thì nếu người lao động này là người cư trú hợp pháp tại Việt Nam thì không cần phải xin giấy phép lao động tại Việt Nam.

Nhưng nếu người lao động luân chuyển qua lại giữa trụ sở chính tại nước ngoài hoặc một địa điểm khác và Việt Nam và thời gian làm việc cộng dồn quá 90 ngày trong 01 năm (đủ 12 tháng) thì người lao động cần phải xin giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

  •  3299
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…