DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Giải quyết vấn đề không nâng lương thường xuyên

Avatar

 
Hiện mình đang có vấn đề thực tế đang gặp khó khăn mong các bạn giúp đỡ:
 
Ông Nguyễn Văn A có Quyết định nâng lương thường xuyên từ bậc 3/12, hệ số 2,26 lên bậc 4/12, hệ số 2,46 kể từ ngày 01/9/2013. Như vậy, theo quy định về nâng lương thường xuyên thì đến ngày 01/9/2015, Ông Nguyễn Văn A được xem xét nâng lương thường xuyên từ bậc 4/12, hệ số 2,46 lên bậc 5/12 hệ số 2,66. Tuy nhiên trong thời gian này Công chức văn phòng xã (người tham mưu, tổng hợp đề xuất nâng lương) B đang bị điều tra hình sự, Chủ tịch xã đang luân chuyển, nên việc họp xét nâng lương thường xuyên của xã B, trong đó có ông Nguyễn Văn A không thực hiện và gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp, ban hành Quyết định nâng lương thường xuyên theo quy định (Chưa có Quyết định nâng lương thường xuyên từ bậc 4/12, hệ số 2,46 lên bậc 5/12 hệ số 2,66 đối với ông Nguyễn Văn A). Đến ngày 07/01/2016, ông Nguyễn Văn A bị kỷ luật theo Quyết định số 15/QĐ-UBND, ngày 07/01/2016 về việc kỷ luật công chức, với hình thức kỷ luật hạ 01 bậc lương: từ 4/12, hệ số 2,46 xuống 3/12, hệ số 2,26, thời gian là 01 năm, tính từ 10/01/2016. Vậy thời gian tính nâng lương thường xuyên cho ông Nguyễn Văn A là ngày 07/1/2018.
 
Như vậy: Cho hỏi, với thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện có ban hành Quyết định điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 15/QĐ-UBND, ngày 07/01/2016 về việc kỷ luật công chức ông Nguyễn Văn A được không? Do đúng ra, tại thời điểm bị kỷ luật, ông Nguyễn Văn A đã được hưởng bậc bậc 5/12 hệ số 2,66 (nhưng xã không tổng hợp, gửi lên UBND huyện).
 
Sau đó UBND huyện tiếp tục ban hành Quyết định nâng lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn A?
  •  1013
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…