DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Giá trị pháp lý của văn bản ký Số

Theo quy định tại Điều 8 Nghi định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử:

Điều 8. Giá trị pháp lý của chữ ký số

1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.”

Như vậy, đối với Tổ chức (Doanh Nghiệp) có sử dụng con dấu, khi ký điện tử các chứng từ, văn bản, Hợp đồng,… được lập bằng phương thức điện tử có bắt buộc phải Ký đồng thời chữ ký số của Người có thẩm quyền (Người đại diện theo Pháp luật-Giám đốc/PGĐ) và ký chữ ký số cơ quan, tổ chức (tương tự con dấu) hay không? Trường hợp chỉ ký chữ ký số cơ quan, tổ chức hoặc chỉ ký chữ ký số của Người có thẩm quyền của tổ chức thì văn bản điện tử đó có giá trị pháp lý hay không?

 

  •  115
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…