DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Dự thảo Nghị định hướng dẫn mua, bán dâm

Avatar

 

Trong chủ đề “Ai được quyền mua, bán dâm” tại Dân Luật vừa rồi, có bạn thành viên tên VinhQuangLaw đã đề xuất dự thảo Nghị định hướng dẫn mua, bán dâm.

dự thảo Nghị định hướng dẫn mua, bán dâm

Sau đây, Shin_butchi xin gửi đến các anh/chị/bạn/em bản hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn mua, bán dâm. Rất mong quý thành viên Dân Luật cho ý kiến để dự thảo này hoàn chỉnh hơn nhé.

Lưu ý: Nghị định này chỉ dành cho các bạn thành viên 18+

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này hướng dẫn về việc mua, bán dâm, điều kiện và các thủ tục mua, bán dâm theo quy định pháp luật.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua, bán dâm. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định này thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

1. Mua dâm là hành vi dùng tiền hoặc lợi ích vật chất trả cho người khác để thực hiện hành vi giao cấu với họ.

2. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

3. Mại dâm là hành vi vì tiền hay lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi giao cấu với người mua dâm, hoặc trả tiền hay lợi ích vật chất cho người bán dâm để được giao cấu.

Mại dâm theo nghĩa nguyên thủy là bán dâm, nhưng lâu ngày, thuật ngữ mại dâm được sử dụng phổ biến và dùng nó để chỉ tất cả những hoạt động liên quan đến mua dâm, bán dâm.

4. Người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Điều 4: Điều kiện bán dâm

Việc bán dâm chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Người thành niên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

2. Có giấy xác nhận độc thân.

3. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để hành nghề và không mắc một trong các bệnh truyền nhiễm do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp. Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn các bệnh truyền nhiễm này.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe có giá trị sử dụng 01 tháng kể từ ngày cấp. Hết thời hạn sử dụng, người hành nghề phải tiến hành kiểm tra sức khỏe lại như ban đầu.

4. Giấy chứng nhận hành nghề

Điều 5: Điều kiện mua dâm

Việc mua dâm chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Người đã thành niên và có đủ năng lực hành vi dân sự.

2. Giấy chứng nhận không mắc các bệnh truyền nhiễm do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Điều 6: Giấy chứng nhận hành nghề bán dâm

1. Cá nhân đáp ứng các điều kiện trên, chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

a.Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (bản chính và kèm 02 bản photo có công chứng).

b. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để hành nghề được cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

c. Giấy xác nhận độc thân.

d. 2 tấm ảnh 3x4 (được chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)

2. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

- Cơ quan công an cấp xã đối với trường hợp người mua dâm là công dân Việt Nam.

- Cơ quan công an cấp huyện đối với trường hợp người bán dâm là công dân nước ngoài.

3. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn, 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hành nghề phải xem xét và cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng bán dâm

Trong trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Giấy chứng nhận hành nghề có cùng thời hạn với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe.

Hàng tháng, sau khi hết thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, người hành nghề phải đến cơ quan công an có thẩm quyền để gia hạn lại Giấy chứng nhận hành nghề.

Điều 7: Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề

1. Giấy chứng nhận hành nghề đã hết hạn sử dụng nhưng người bán dâm vẫn dùng để tiếp tục hành nghề.

2. Giấy chứng nhận hành nghề giả mạo.

3. Có hành vi gian lận trong việc kê khai thông tin để được cấp Giấy chứng nhận hành nghề.

Điều 8: Thủ tục mua bán dâm

1. Việc mua bán dâm chỉ được thực hiện tại cơ sở mua bán dâm đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

2. Đồi với cơ sở mua bán dâm có người nước ngoài thì cơ sở mua bán dâm phải đăng ký với cơ quan công an cấp huyện.

Đối với cơ sở mua bán dâm không có người nước ngoài thì cơ sơ mua bán dâm phải đăng ký với cơ quan công an cấp xã.

3. Người bán dâm làm việc tại các cơ sở này phải nộp Giấy chứng nhận hành nghề cho chủ cơ sở.

Người mua dâm khi đến các cơ sở này để sử dụng dịch vụ phải xuất trình chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân và Giấy chứng nhận không mắc các bệnh truyền nhiễm do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

4. Cơ sở bán dâm không tuân thủ theo quy định nêu trên sẽ bị tước quyền kinh doanh trong 01 năm.

Vi phạm từ 03 lần trở lên sẽ bị cấm kinh doanh vĩnh viễn.

Điều 9: Điều khoản chuyển tiếp

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các cá nhân hành nghề bán dâm chưa thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề phải nhanh chóng thực hiện thủ tục theo quy định tại Nghị định này.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày xx tháng yy năm zz. Các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ.

 

  •  19827
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…