DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Dự kiến: Tăng mức phạt hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép sửa chữa, cải tạo

Sai nội dung giấy phép sửa chữa, cải tạo - Minh họa

Sai nội dung giấy phép sửa chữa, cải tạo - Minh họa

Chính phủ đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng. Theo tinh thần Dự thảo này, một số mức phạt liên quan đến trật tự xây dựng, bao gồm xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đã tăng lên đáng kể.

So sánh mức phạt hiện tại và mức phạt dự thảo đối với chủ đầu tư (chủ sở hữu) công trình khi vi phạm quy định về trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng được cấp phép sửa chữa, cải tạo:

Khoản 2 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP

Khoản 2 Điều 15 Dự thảo

Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo như sau:

Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới và giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản này

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

Đối  với các hành vi vi phạm liên quan đến giấy phép xây dựng mới và giấy phép xây dựng có thời hạn không có thay đổi về mức phạt.

Mức xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng thay đổi như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

=> Theo dự thảo mức phạt mới từ 40-60 triệu đồng

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 15 NĐ 139

=> Theo dự thảo, mức phạt mới từ 80-100 triệu đồng

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

=> Theo dự thảo, mức phạt mới từ 160-200 triệu đồng

Quy định xử phạt mới chưa có trong NĐ 139: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản này”

Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm.

  •  663
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…