DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Dự kiến: Lưu ý 10 nội dung khi ký hợp đồng với Công ty xổ số Kiến thiết Thủ đô

Avatar

 

Ký hợp đồng đại lý với Công ty xổ số Kiến thiết Thủ đô

Ký hợp đồng đại lý với Công ty xổ số Kiến thiết Thủ đô - Minh họa

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 44/2009/TT-BTC hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô. Điểm mới nổi bật của Dự thảo là quy định chi tiết về nội dung hợp đồng đại lý giữa Công ty và người nhận đại lý.

Hiện nay, chưa có quy định chi tiết về nội dung này, Điểm b Mục 10 Phần II của Thông tư 44 chỉ quy định:

"Thoả thuận về việc làm đại lý xổ số điện toán giữa Công ty XSKT Thủ Đô và tổ chức, cá nhân làm đại lý phải được lập bằng văn bản, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên."

Tại Khoản 4 Điều 14 Dự thảo, những nội dung cơ bản sau đây là bắt buộc với hợp đồng đại lý:

- Tên, địa chỉ, đại diện của các bên ký kết hợp đồng đại lý xổ số tự chọn số điện toán;

- Sản phẩm vé xổ số tự chọn số điện toán nhận bán;

- Phương thức phân phối sản phẩm được phép phát hành;

- Tỷ lệ hoa hồng đại lý, tỷ lệ phí ủy quyền trả thưởng thanh toán vé xổ số trúng thưởng được hưởng (nếu có);

- Địa điểm và phương thức thanh toán tiền bán vé xổ số, thời điểm thanh toán tiền bán vé xổ số, kỳ hạn nợ;

- Doanh thu bán vé xổ số tự chọn số điện toán cam kết thực hiện của đại lý xổ số tự chọn số điện toán. Doanh thu cam kết thực hiện của đại lý xổ số tự chọn số điện toán được điều chỉnh trong từng thời kỳ theo chính sách của Công ty XSKT Thủ đô;

- Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng;

- Xử lý vi phạm và các cam kết bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng;

- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Ngoài ra, tại Khoản 5 Điều 14 Dự thảo Thông tư, dự kiến nếu Công ty XSKT Thủ đô cho đại lý nợ tiền bán vé thì thời gian nợ tối đa đến mười lăm (15) ngày kể từ ngày mở thưởng.

Hiện nay, Thông tư 44 quy định "Định kỳ, chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc tuần, đại lý xổ số điện toán phải làm thủ tục để thanh toán số tiền bán vé phát sinh của tuần trước cho Công ty XSKT Thủ Đô."

  •  1207
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…