DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội là gì?

Không biết các bạn sinh viên ngày nay thì sao nhỉ, ngày trước mình đi học, đọc các Luật, Nghị định, Thông tư hay nêu mấy cái đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp,…

Đọc là một chuyện nhưng nếu nói mấy cơ quan, tổ chức này là những đơn vị nào trên thực tế thì mình mù tịt. Nay bài viết này sẽ giải đáp cho các bạn vấn đề trên.

1. Đơn vị sự nghiệp công lập

Là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

- Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ).

- Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

Chủ yếu là các Viện nghiên cứu, Bệnh viện, Trường học….trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ví dụ:

- Trường Đại học Kinh tế Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bệnh viện 115 trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập…

2. Tổ chức chính trị

Là tổ chức gồm những thành viên có chung một khuynh hướng chính trị nhất định. Nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức này là giành và giữ chính quyền.

Hiện nay, nước ta có một tổ chức chính trị được thừa nhận đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Tổ chức chính trị - xã hội

Là loại tổ chức mang màu sắc chính trị với vai trò thể hiện ý chí của các tầng lớp trong xã hội với hoạt động nhà nước cũng như đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, cơ sở cùa chính quyền nhân dân.

Ví dụ:

- Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

- Công đoàn.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Hội Cựu chiến binh…

4. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp

Là loại tổ chức do cơ quan Nhà nước thành lập, nhằm hỗ trợ nhà nước giải quyết một số vấn đề trong xã hội.

Ví dụ:

- Trung tâm Trọng tài.

- Đoàn Luật sư…

5. Tổ chức xã hội

Là tổ chức gồm những thành viên có chung khuynh hướng phục vụ cho một lợi ích nhất định của cộng đồng, mang mục đích phi lợi nhuận.

Ví dụ:

- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

- Hội từ thiện…

  •  177297
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…