DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đơn vị sự nghiệp công lập có được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh không?

Avatar

 
 
Trong thời gian qua, để nâng cao mức độ tự chủ tài chính và thực hiện lộ trình chuyển dần từ cơ chế phí dịch vụ sang cơ chế giá dịch vụ, việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết và ngày càng phổ biến. Vậy hiện nay việc đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh được quy định thế nào?
 
1. Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trong trường hợp nào
 
Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 56 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trong các trường hợp sau đây:
 
- Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất;
 
- Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ hoạt động kinh doanh mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.
 
2. Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công
 
Theo Khoản 3 Điều 44 Nghị định 151/2017/NĐ-CP thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:
 
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án cho thuê đối với tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp; tài sản khác có giá trị lớn theo quy định của Chính phủ;
 
- Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt đề án cho thuê đối với tài sản không thuộc quy định tại điểm a khoản này.
 
3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công
 
Theo Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 thì các hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công:
 
- Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công.
 
- Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.
 
- Giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không có nhu cầu sử dụng.
 
- Sử dụng xe ô tô và tài sản công khác do tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.
 
- Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật.
 
- Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật.
 
- Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công.
 
- Chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công.
 
- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.
 
- Hành vi bị nghiêm cấm khác trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật có liên quan.
 
Như vậy, nếu tài sản được giao để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng đơn vị sự nghiệp công lập chưa sử dụng hết công suất thì có thể sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh theo quy định pháp luật. 
 
  •  762
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…