DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Avatar

 

Trước đây anh mình là giáo viên trung học cơ sở, từ năm 2003 đến năm 2014, sau đó xin chuyển xuống dạy tiểu học. Nhưng quyết định của vẫn là giáo viên trung học cơ sở hạng III, sau đó làm đơn xin dự thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II nhưng cán bộ tổ chức Phòng giáo dục và đào tạo là không được dự thi vì mình là giáo viên THCS nhưng dạy tiểu học. Nư vậy là có đúng không?

Theo Điều 3 Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:

"Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi.

2. Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông công lập.

Giáo viên dự bị đại học khi áp dụng Thông tư này để dự thi thăng hạng phải có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành."

Đối với trường hợp của nêu trên thì điều kiện để dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Một số vấn đề ở vướng mắc:

- Cơ sở giáo dục có nhu cầu về việc làm và được cấp thẩm quyền cử đi thi (như vậy phải xác định trường có nhu cầu của chức danh nghề nghiệp ở hạng 2 và được cử đi thi). Trường hợp có một số vấn đề là hiện đang dạy tiểu học thì trường tiểu học không thể có nhu cầu giáo viên trung học để cử đi thi, trong trường hợp trường có nhiều cấp học thì có thể có nhu cầu. Đồng thời đã chuyển vị trí làm việc sang dạy tiểu học thì sao vẫn giữ chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trung học:

-  Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi. Xét việc đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ thì từ thời điểm 2014 đến nay dạy tiểu học thì việc đánh giá sẽ đối với công tác dạy tiểu học, không thể lấy kết quả đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ khi dạy tiểu học để làm cơ sở, điều kiện để dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trung học cơ sở. Do đó, việc từ chối không cho dự thi là có cơ sở. 

Trong trường hợp của có vướng mắc anh có thể làm đơn đề nghị để được giải thích cụ thể (cơ sở để không được dự thi) trường hợp của mình. 

  •  1370
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…