DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều kiện để trở thành công ty đại chúng

Công ty đại chúng là một thuật ngữ được sử dụng trong Luật chứng khoán mà nhiều người hoặc nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ về thuật ngữ này và những quy định của pháp luật về hình thức này. Theo quy định tại Điều 25 Luật chứng khoán 2006 thì công ty đại chúng điều đầu tiên và tiên quyết phải có phải là công ty cổ phần và thuộc một trong các loại hình sau đây:

- Trường hợp 1, Công ty cổ phần đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; Trường hợp 2, công ty cổ phần có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao địch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán; Trường hợp 3, công ty cổ phần có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên.

Ở các trường hợp 1 và trường hợp 2 công ty thì việc lựa chọn có trở thành công ty đại chúng là quyền của công ty. Riêng đối với trường hợp 3 thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ công ty tại chúng cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng.

Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm: Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ; Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông được lập theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 33/2012/NĐ-CP ; Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

Trong thời hạn 07 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Ủy bạn chứng khoán Nhà nước công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác của công ty lên phương tiện thông tin đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đối vơi doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tên công ty đại chúng như trên, doanh nghiệp phải công bố thông tin của mình trên một tờ báo trung ương hoặc một tờ báo địa phương nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính.

Trường hợp hủy đăng ký công ty đại chúng bao gồm: Khi công ty không còn đủ số lượng cổ đông không còn đủ 100 người theo xác nhận của trung tâm Lưu ký chứng khoán hoặc sổ cổ đông hoặc cả hai điều trên, hoặc công ty có số vốn điều lệ không còn đủ 10 tỷ đồng theo báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán; Khi không còn đủ điều kiện để trở thành công ty đại chúng công ty có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 15 ngày kể từ ngày không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng; Trừ các trường hợp do sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc bị sở hữu bởi một tổ chức các nhân khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng sau một năm kể từ ngày công ty không còn đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng.

Sau khi nhận được Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy đó trên một tờ báo trung ương hoặc một tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở và trên trang thông tin điện tử của công ty.

  •  2290
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…