DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đến năm 2025, đạt 70% tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất

Ngày 15/9/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 5864/BYT-TCDS về việc thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 theo quy định tại Quyết định 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm bảo đảm triển khai có hiệu quả Chương trình 1999, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình 1999 đã được phê duyệt. Ưu tiên tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai một số nội dung cụ thể sau:

(1) Đối với 03 tỉnh, thành phố (Tỉnh Hòa Bình, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Sóc Trăng) chưa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 1999: Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1999/QĐ-TTg của địa phương theo hướng dẫn tại Công văn 7375/BYT-TCDS ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế.

(2) Chỉ đạo đôn đốc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình đảm bảo đạt các chỉ tiêu như sau:

Trước mắt đến năm 2025, cần chú trọng đạt được các chỉ tiêu dưới đây:

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 50%.

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 70%.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có cơ sở cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh; sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 70%.

- Tỷ lệ cơ sở y tế tuyến huyện trở lên đủ năng lực cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh; sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 70%.

(3) Đôn đốc đẩy mạnh triển khai hỗ trợ các đối tượng sử dụng gói dịch vụ cơ bản (Quyết định 3845/QĐ-BYT ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản).

- Hiện nay, Bộ Y tế tiếp tục cấp miễn phí hóa chất, giấy lấy mẫu và vật tư tiêu hao đã mua từ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 thực hiện xét nghiệm cho đối tượng miễn phí:

+ Thông qua 05 Trung tâm sàng lọc khu vực thuộc: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ thực hiện xét nghiệm sàng lọc sơ sinh (2 bệnh thiếu men G6PD và bệnh suy giáp trạng bẩm sinh) cho các đối tượng các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn phụ trách.

+ Thông qua Trường Đại học Y Dược Huế thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh cho các đối tượng thuộc các tỉnh khu vực Miền Trung.

Sau khi sử dụng hết số lượng nêu trên, đề nghị ngân sách địa phương đảm bảo để triển khai thực hiện.

Đối với các tỉnh, thành phố triển khai sàng lọc trước sinh và sơ sinh bằng hóa chất, vật tư đã mua giai đoạn 2016-2020: Phối hợp với 05 Trung tâm sàng lọc khu vực triển khai lấy mẫu thực hiện xét nghiệm sàng lọc sơ sinh và sàng lọc trước sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 146/BYT-TCDS ngày 10/01/2022 về việc hướng dẫn đối tượng sử dụng gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí theo quy định tại Quyết định số 1999/QĐ-TTg; Công văn số 5708/BYT-TCDS ngày 11/10/2022 về việc thông báo không thu phí gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí theo Quyết định số 1999/QĐ-TTg.

- Để bảo đảm các đối tượng thuộc diện ưu tiên quy định tại Quyết định 1999/QĐ-TTg được sử dụng miễn phí gói dịch vụ cơ bản, đề nghị UBND tỉnh, thành phố đảm bảo nguồn lực cả về cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn để sàng lọc trước sinh 04 bệnh, tật bẩm sinh (hội chứng Edward, hội chứng Down, hội chứng Patau, bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia) và sàng lọc sơ sinh 05 bệnh, tật bẩm sinh (bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bệnh tim bẩm sinh) thuộc gói dịch vụ cơ bản.

(4) Thực hiện thống kê, tổng hợp đầy đủ các đối tượng đã tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể tại Thông tư 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế “quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế” và Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế “quy định ghi chép ban đầu và chế độ thống kê chuyên ngành dân số”.

Xem chi tiết tại Công văn 5864/BYT-TC ngày 15/9/2023

  •  267
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…