DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất giá điện sinh hoạt tối đa 3.076 đồng/kWh

Ngày 03/10/2022, Bộ Công thương ban hành Công văn 5923/BCT-ĐTĐL về việc lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 28/2014/QĐ-TTg.
 
de-xuat-gia-dien-sinh-hoat-toi-da-3076dongkwh
 
Cụ thể, Công văn có những thay đổi quan trọng, đặc biệt trong đó đề xuất 2 phương án tính giá điện sinh hoạt mới như sau:
 
Trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, các các định hướng điều chỉnh biểu giá điện cho khách hàng sinh hoạt nêu trong Báo cáo. Bộ Công Thương đề xuất phương án biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và 4 bậc.
 
Phương án 1 
 
Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc như theo đề xuất của EVN và Tư vấn tại Công văn số 404/EVN-TCKT nhưng có thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân, cụ thể:
 
+ Bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên.
 
+ Bậc 2: cho kWh từ 101 - 200.
 
+ Bậc 3: cho kWh từ 201 - 400.
 
+ Bậc 4: cho kWh từ 401 - 700.
 
+ Bậc 5: cho kWh từ 701 trở lên.
 
Trên cơ sở thiết kế các bậc nêu trên, giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm thực hiện theo nguyên tắc nêu trên cũng như đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện, cụ thể:
 
Giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401-700 kWh và trên 700kWh.
 
Ưu điểm: Tinh gọn biểu giá điện từ 6 bậc như thông thường xuống còn 5 bậc giá điện sẽ giảm bớt mức đóng cho người dân có cầu sử dụng điện ít.
 
Nhược điểm: Các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm.
 
Phương án 2
 
Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng rút ngắn từ 6 bậc xuống 4 bậc như theo đề xuất của EVN và Tư vấn, cụ thể:
 
+ Bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên.
 
+ Bậc 2: cho kWh từ 101 - 300.
 
+ Bậc 4: cho kWh từ 301 - 700.
 
+ Bậc 5: cho kWh từ 701 trở lên.
 
Trên cơ sở thiết kế các bậc nêu trên, giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm thực hiện theo nguyên tắc nêu trên cũng như đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện, cụ thể:
 
Giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp. Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 101-200 kWh; 301-400 kWh và trên 700 kWh.
 
Ưu điểm: Đơn giản trong áp dụng, tạo điều kiện cho đơn vị điện lực trong việc quản lý, tính toán hóa đơn tiền điện, phù hợp với xu thế cải tiến cơ cấu biểu giá điện cho sinh hoạt tại một số nước trong khu vực. 
 
Nhược điểm: So với Phương án 5 bậc nêu trên thì Phương án 4 bậc sẽ làm tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng và các hộ có mức sử dụng trên 806 kWh/tháng.

Xem thêm 
Công văn 5923/BCT-ĐTĐL ngày 03/10/2022.
  •  706
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

4 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…