DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích là đất gì? Mục đích công ích được sử dụng là mục đích gì?

Loại đất được xác định làm đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích bao gồm những loại đất gì? Nguồn gốc của đất công ích? Diện tích của quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được phép chiếm bao nhiêu phần trăm? Mục đích sử dụng và do ai quản lý, sử dụng loại đất này?

Căn cứ tại Điều 132 Luật Đất đai 2013 quy định về Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích bao gồm những đặc điểm như sau:

1. Loại đất được xác định làm đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích bao gồm:

- Đất trồng cây hàng năm;

- Đất trồng cây lâu năm;

- Đất nuôi trồng thủy sản.

2. Nguồn gốc của đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích

- Do mỗi xã, phường, thị trấn lập căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của định phương.

- Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

3. Diện tích của quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản.

4. Phấn diện tích vượt quá diện tích cho phép có được sử dụng không?

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

5. Mục đích công ích được sử dụng bao gồm những mục đích gì?

- Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

- Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

6. Diện tích đất được xác định là đất nông nghiệp nghiệp sử dụng vào mục đích công ích nhưng hiện nay chưa sử dụng thì được sử dụng vào mục đích gì?

Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

7. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do ai quản lý

Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, Luật Đất đai 2013 quy định đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích bao gồm những đặc điểm trên.

 

  •  802
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…