DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Danh sách 93 Điều luật bị sửa đổi của BLHS 2015

Avatar

 

Bộ Tư Pháp vừa trình Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các điều của Bộ Luật Hình sự 2015, trong đó sửa đổi 93 điều. Có 48 điều bị sửa đổi về nội dung và 45 điều chỉ sửa lỗi thuần túy về kỹ thuật.

Mình xin gửi đến bản phân tích lỗi để mọi người tham gia góp ý kiến, với hy vọng sẽ không phải ban hành văn bản sửa thêm lần nữa:

1. Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

-     Bỏ viện dẫn Điều 285 vì đây là tội phạm nghiêm trọng.

-     Sửa đổi Khoản 2_bỏ phần: về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

2. Điều 14. Chuẩn bị phạm tội

Thêm Điểm c Khoản 2: Điều 207 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả).

Lý do: Để bảo đảm thống nhất giữa Điều 14 và Điều 207.

3. Điều 19. Không tố giác tội phạm

Sửa đổi Khoản 1: Người nào biết rõ tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 đang được chuẩn bị hoặc  tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật này đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong những trường hợp quy định tại Điều 390 Điều 389 của Bộ luật này.

Lý do: Để bảo đảm phù hợp với khoản 2 Điều 14.

4. Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

Sửa đổi Khoản 3:

3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc (thêm) chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

Lý do: Để bảo đảm linh hoạt trong áp dụng và kế thừa quy định của BLHS năm 1999

5. Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;

3. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Lý do:

- Ý kiến 1: Để bảo phù hợp với Điều 61 về không áp dụng thời hiệu thi hành bản án

- Ý kiến 2: Đây là lỗi từ BLHS năm 1999 và thực tiễn không thấy vướng mắc gì, vì vậy không nên sửa.

6. Điều 81. Cấm huy động vốn

Sửa kỹ thuật: Thay cụm từ “cấm vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoăc quỹ đầu tư” bằng cụm từ “các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các quỹ đầu tư” tại điểm a khoản 2.

Lý do: Phù hợp với Điều 4 Luật tổ chức tín dụng

7. Điều 85. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

Bỏ Khoản 1 Điểm d: d) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;

8. Điều 86. Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội

Sửa đổi Điểm b, c Khoản 1:

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn cùng lĩnh vực thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với lĩnh vực đó;

c) Nếu hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc cùng là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì không tổng hợp;

  •  45078
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

8 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…