DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cưỡng ép con cái kết hôn thì được yêu cầu áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc không?

Đối với các trường hợp bạo lực gia đình, khi có yêu cầu của nạn nhân, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp … thì biện pháp cấm tiếp xúc đối với người có hành vi bạo lực gia đình có thể được áp dụng nếu như đáp ứng điều kiện quy định. Như vậy việc cưỡng ép con cái kết hôn thì có thể yêu cầu áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc đối với cha, mẹ hay không?

1. Cưỡng ép con cái kết hôn thì có thể yêu cầu áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc không?

Theo khoản 2 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có quy định: “Cấm tiếp xúc là biện pháp cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần người bị bạo lực gia đình hoặc sử dụng phương tiện, công cụ để thực hiện hành vi bạo lực gia đình.”

Hành vi cưỡng ép con cái kết hôn trái với ý muốn của con cái được xem là hành vi bạo lực gia đình theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, để có thể yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định cấm tiếp xúc thì phải thuộc các trường hợp sau (Khoản 1 Điều 25 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022):

+ Có đề nghị của người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề nghị thì phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình;

+ Hành vi bạo lực gia đình đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình.

Nếu như cha, mẹ có hành vi bạo lực gia đình, cưỡng ép con cái kết hôn thuộc các trường hợp này thì mới có thể yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định cấm tiếp xúc.

cuong-ep-ket-hon-cam-tiep-xuc

2. Quyết định cấm tiếp xúc đối với cha, mẹ có hành vi cưỡng ép con cái kết hôn được bảo đảm thực hiện thế nào?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 25 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có quy định:

“Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành và được gửi cho người có hành vi bạo lực gia đình, người bị bạo lực gia đình, Trưởng Công an xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nơi cư trú của người bị bạo lực gia đình”.

Theo đó, Quyết định cấm tiếp xúc ngoài gửi cho người có hành vi bạo lực gia đình, người bị bạo lực gia đình thì còn được gửi cho Trưởng Công an xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nơi cư trú của người bị bạo lực gia đình.

Căn cứ theo Điều 27 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có quy định về việc giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc như sau:

- Khi nhận được quyết định cấm tiếp xúc quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này, Công an xã chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và tổ chức có liên quan ở cơ sở để giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc và phân công người giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc.

- Người được phân công giám sát có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc. Khi phát hiện người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc, người được phân công giám sát có quyền yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình thực hiện nghiêm quyết định cấm tiếp xúc; trường hợp tiếp tục vi phạm thì báo cho Trưởng Công an xã xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình quy định tại khoản 7 Điều 25 và khoản 6 Điều 26 của Luật này thì thành viên khác của gia đình có trách nhiệm giám sát để bảo đảm không xảy ra hành vi bạo lực gia đình.

  •  259
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…