DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Avatar

 
Thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh là  thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định 808/QĐ-BXD năm 2020 công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 
Trình tự thực hiện cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
 
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh.
 
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh tiếp nhận và kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ:
 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Cách thức thực hiện cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh:
 
Gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh: 
 
- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin).
 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
Thời hạn giải quyết cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh:
 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh:
 
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 
- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh:
 
Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.
 
Phí, Lệ phí cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh: 
 
- Lệ phí và phí: Không quy định
 
- Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục...).
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
 
 
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
 
Trên đây là thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.
  •  227
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…