DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Công văn đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Đúng theo lộ trình, sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong phiên họp chiều 22/11, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5898/BNV-TCBC ngày 27/11/2019 về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ cấp ủy và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quy định rõ đối tượng thực hiện thí điểm (chốt thí), cụ thể, cấp tỉnh:

- Thí điểm hợp nhất: Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch

- Thí điểm hợp nhất: Sở giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng

- Thí điểm hợp nhất: Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (Cơ quan Tổ Nội)

- Thí điểm hợp nhất: Thanh tra tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh

Cấp huyện: hợp nhất Phòng Nội vụ và Ban Tổ chức cấp ủy, cấp huyện; Thanh tra cấp huyện và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, cấp huyện; Văn phòng HDND và UBND và Văn phòng cấp ủy, cấp huyện.

Như vậy, sau khi đã thí điểm xong các đơn vị hợp nhất, thì sẽ ban hành sáp nhập thật sự khi thông qua các Nghị định, thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ để thực hiện ổn định vào tháng 9-10/2020. Theo đó, sẽ giảm ghế, giảm chức danh và tinh giảm biên chế đối với công chức năng lực yếu kém và lười nhác. Hãy tiên phong khi biết điều này.

  •  3077
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…