DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Công văn 3059/BHXH-QLT ngày 20/12/2016 của BHXH TP. HCM hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017

TÔI CHUYỂN TẬP TIN PDF NHANH VỀ WORD cho Công văn số 3059/BHXH-QLT ngày 20/12/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017, với nội dung như sau:
 
Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM.
 
Căn cứ Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức ỉương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 
Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau:
 
1. TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN:
 
1.1. Từ ngày 01/01/2017, tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động thực hiện theo CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG DO NGƯỜI SỬ DUNG LAO ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH là mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động,
 
 
2. MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG:
 
2.1. Kể từ ngày 01/01/2017, các đơn vị sử dụng lao động, rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi với cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp, theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới dưới đây; Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BIIYT, BHTN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng; mức lương tối thiểu vùng mới được áp dụng như sau:
 
- Mức 3.750.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè.
 
- Mức 3.320.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện cần Giờ.
 
Người lao động ký hợp đồng lao động tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng làm việc ở các vùng khác THÌ ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TẠI ĐỊA BÀN LÀM VIỆC GHI TRONG HỌP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH LẠI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG GHI TRÊN HỢP ĐỒNG, LÀM CĂN CỨ ĐÓNG, HƯỞNG BHXH, BHYT VÀ BHTN.
 
2.2. Mức lương tối thiểu vùng chỉ dùng ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và thời giờ làm việc bình thường ở các đơn vị sử dụng lao động.
 
Đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả do doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua học nghề) thì tiền lương ghi trên hợp đồng lao động thấp nhất cũng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.
 
2.3. CHẬM NHẤT ĐẾN NGÀY 20/02/2017, CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHẢI NỘP HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. NẾU HỒ SƠ NỘP SAU THỜI HẠN NÊU TRÊN SẼ PHẢI TÍNH LÃI TRUY THU THEO QUY ĐỊNH.
 
Đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm hoặc không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên đây, dẫn đến còn tình trạng người lao động có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho bằng mức lương tối thiểu vùng mới cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.
 
2.4. Cơ quan BHXH CHỈ XÁC NHẬN SỔ VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ KHI ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐÚNG QUY ĐỊNH TRÊN. Mọi trường hợp chậm trể làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ của người lao động đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
  •  4516
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…