DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Có nên đưa vàng vào tài sản công?

Ngày 16-3 vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).
Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Ngọc Nam, Trưởng phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung tài sản công với tài sản là vàng (phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ cho dự trữ quốc gia) vào nhóm đối tượng là tài sản cần Nhà nước quản lý. Theo ông, ngoài tiền và các tài sản hữu hình ra còn có vàng, đây là tài sản có giá trị, rất quan trọng trong việc quản lý và sử dụng nó như một tài sản nhà nước để kinh doanh.

Hiện nay, theo Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2008 thì tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước quy định tại Khoản 1, Điều 1 Luật này:

"1. Luật này quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị), bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định."

Còn cơ quan quản lý vàng hiện nay là Ngân hàng Nhà nước theo Điều 4, Luật Ngân hàng Nhà Nước 2010 và Điều 4, NĐ 24/2012/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Như vậy, nếu thêm vàng vào danh mục tài sản "cần Nhà nước quản lý" do ý nghĩa trong quản lý và coi là phương tiện để Nhà nước kinh doanh thì có hợp lý hay không? 

Rất mong mọi người đóng góp ý kiến?

 

  •  6711
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…