DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Có được ủy quyền chi nhánh doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử GTGT?

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) là hoạt động kế toán của doanh nghiệp nhằm thực hiện công tác thuế để báo cáo với cơ quan thuế đối với lĩnh vực kinh doanh của mình. Vậy, có được ủy quyền cho chi nhánh doanh nghiệp thực hiện hoạt động này?
 
co-duoc-uy-quyen-chi-nhanh-doanh-nghiep-xuat-hoa-don-dien-tu-gtgt
 
1. Xuất hóa đơn GTGT được thực hiện trong hoạt động nào?
 
Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định hóa đơn GTGT là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:
 
- Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
 
- Hoạt động vận tải quốc tế;
 
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
 
- Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.
 
2. Doanh nghiệp có được ủy quyền chi nhánh xuất hóa đơn GTGT?
 
Cụ thể khoản 7 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 
 
Lưu ý việc lập hóa đơn được ủy quyền phải đáp ứng các điều kiện sau:
 
- Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải thể hiện tên đơn vị bán là bên ủy nhiệm. 
 
- Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thể hiện đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (mục đích ủy nhiệm).
 
- Thời hạn ủy nhiệm.
 
- Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm) và phải thông báo cho cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 
 
Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể nội dung này.
 
3. Ủy quyền lập hóa đơn cần thực hiện theo nguyên tắc nào?
 
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định nguyên tắc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử quy định người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba là:
 
- Bên có quan hệ liên kết với người bán.
 
- Là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP để lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Quan hệ liên kết được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Như vậy, doanh nghiệp chủ quản hoàn toàn được ủy quyền cho chi nhánh trực thuộc mình lập hóa điện tử GTGT nhưng phải đáp ứng các nguyên tắc nêu trên.
  •  742
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…