DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chức danh tư pháp mới: "Cán bộ điều tra"

Avatar

 

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn thì Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng, đặc biệt đã bổ sung thêm 01 chức danh tư pháp về Cán bộ điều tra. Đây là quy định hoàn toàn mới mà Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 chưa có quy định. 

Những sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng trong BLTTHS năm 2015 được quy định từ Điều 36 đến Điều 38 và Điều 41 đến Điều 48, trong đó, Điều 38 quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của "Cán bộ điều tra" của Cơ quan điều tra như sau: Cán bộ điều tra thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây theo sự phân công của Điều tra viên:

-  Ghi biên bản lấy lời khai, ghi biên bản hỏi cung và ghi các biên bản khác khi Điều tra viên tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự;

-  Giao, chuyển, gửi các lệnh, quyết định và các văn bản tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;

-  Giúp Điều tra viên trong việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ án và thực hiện hoạt động tố tụng khác.

Cán bộ điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên về hành vi của mình.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 Cán bộ điều tra là người tiến hành tố tụng, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đã bổ sung quy định cụ thể tại Điều 59 về tiêu chuẩn bổ nhiệm, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cán bộ điều tra, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Cán bộ điều tra.

  •  5295
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…