DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chính sách mới tinh giản biên chế 2015 -2021

Để thực hiện nhiệm vụ tinh giản bộ máy hành chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2014/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể chính sách tinh giản biên chế, có những điểm mới so với chính sách trước đây như sau:

Mở rộng nhiều trường hợp bị tinh giản biên chế hơn, cụ thể:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trước đây chỉ bị tinh giản nếu như không hoàn thành nhiệm vụ 02 năm liền kề thì nay mở rộng thêm:

+ Có 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực;

+ Có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm phù hợp;

+ Có 02 năm liên tiếp liền kề có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm phù hợp;

+ Có 02 năm liên tiếp mà mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc đối đa do ốm đau theo K1 Đ23 Luật BHXH, có chứng nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau

Ngoài ra còn bổ sung các trường hợp mới, cụ thể:

- Cán bộ, công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn (tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức;

- Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn (tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức;.

- Cán bộ, công chức được quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, khi thôi làm đại diện phần vốn nhà nước, nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới;

- Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức.

Chính sách tinh giản biên chế cũng có sự thay đổi như sau:

Chính sách về hưu trước tuổi đối với các đối tượng đã đóng bảo hiễm xã hội đủ 20 năm trở lên như sau:

- Giảm độ tuổi để được hưởng chính sách xuống đủ 50 – 53 tuổi với nam và đủ 45 – 48 tuổi với nữ (trước đây là 55 – 59 tuổi với nam và 50 – 54 tuổi với nữ) nhưng phải đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7;

- Thêm trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi với nam đủ 55 – 58 tuổi và nữ đủ 50 – 53 tuổi;

- Được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi đối với:

            + Nam trên 53 tuổi dưới 55 tuổi, nữ trên 48 tuổi dưới 50 tuổi có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

            + Nam trên 58 dưới 60 tuổi, nữ trên 53 dưới 55 tuổi.

Chính sách thôi việc ngay bị giới hạn các đối tượng lại so với trước đây, cụ thể:

- Nam dưới 53 tuổi, nữ dưới 48 tuổi không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi tại K1 Đ8 NĐ;

- Nam dưới 58 tuổi, nữ dưới 53 tuổi không đủ điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi tại K2 Đ8 NĐ.

Ngoài ra đáng chú ý hơn nữa là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 10/01/2015, và được áp dụng đến hết 31/12/2021.

  •  7803
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…