DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022

Từ tháng 09/2022 sẽ có một số chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực, đời sống kinh tế - xã hội như  giá đất được trừ để tính thuế GTGT khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lộ trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, mức phí sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, điều kiện nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại,...
 
chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-9-2022
 
Sửa đổi quy định về giá đất được trừ để tính thuế GTGT khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 
Chính phủ ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022, trong đó sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, trong đó, điều chỉnh quy định về giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).
 
Theo đó, sửa đổi quy định về giá đất được trừ để tính thuế GTGT khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện như sau:
 
Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.
 
(So với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP, giá đất được trừ để tính thuế GTGT khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng).
 
Tuy nhiên, Nghị định 49/2022/NĐ-CP đã sửa đổi về cách xác định giá đất được trừ để tính thuế GTGT, cụ thể giá đất được trừ là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng.
 
Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.
 
Nghị định 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/9/2022.
 
Mức phí sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2022/TT-BTC, ngày 03/8/2022 về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Theo đó, mức phí mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư được thực hiện như sau:
 
Ngày 17/9/2022 đến hết ngày 31/12/2023, áp dụng mức thu bằng 50% mức phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC.
 
Ngày 01/01/2024 trở đi, áp dụng mức thu theo mức phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC.
 
Trong đó, khi khai thác các nội dung sau sẽ thu phí 1000 đồng/trường thông tin bao gồm:
 
(1) Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (sản phẩm SPDC01).
 
(2) Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (sản phẩm SPDC02).
 
(3) Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công (sản phẩm SPDC03).
 
(4) Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm (sản phẩm SPDC04).
 
(5) Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp (sản phẩm SPDC05).
 
Thông tư 48/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/9/2022.
 
Điều kiện nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại
 
Thông tư 45/2022/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27/7/2022 sửa đổi Thông tư 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.
 
Theo đó, sửa đổi điều kiện xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại như sau:
 
Xe gắn máy đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN 14:2015/BGTVT).
 
Hiện hành, yêu cầu xe gắn máy đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN14:2011/BGTVT).
 
Ngoài ra, chính sách quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, tài sản di chuyển thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 
Thông tư 45/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/9/2022.
 
Xe ô tô kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị camera
 
Ngày 19/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
 
Cụ thể, Nghị định 47/2022/NĐ-CP bổ sung thời điểm xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị camera như sau:
 
Từ ngày 01/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định Nghị định 10/2020/NĐ-CP, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.
 
Ngoài ra, Nghị định 47/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định về giám sát hành trình của xe như sau:
 
Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật tự; thuế; phòng, chống buôn lậu.
 
Qua đó, bổ sung phạm vi sử dụng thông tin từ thiết bị giám sát vào công tác  phòng, chống buôn lậu.
 
Nghị định 47/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2022 sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP.
 
Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng
 
Đây là nội dung tại Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT về cung cấp, đăng tải, thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bắt đầu có hiệu lực thi hành.
 
Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư qua mạng theo lộ trình như sau:
 
Từ ngày 01/6/2023, việc cung cấp, đăng tải thông tin đối với dự án phải đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa được thực hiện trên Hệ thống.
 
Cụ thể, nội dung được thực hiện trên hệ thống từ ngày 15/8/2023 bao gồm:
 
- Việc phát hành thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư dự án PPP (E-KSQT).
 
- Hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP qua mạng (E-HSMST).
 
- Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng (E-YCSBNLKN).
 
- Nộp hồ sơ quan tâm thực hiện dự án PPP qua mạng (E-HSQT).
 
- Hồ sơ dự sơ tuyển dự án PPP qua mạng (E-HSDST).
 
- Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng (E-HSĐKTHDA) đối với dự án PPP.
 
- Dự án đầu tư có sử dụng đất.
 
Bên cạnh đó, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải lên Hệ thống khi đăng nhập bằng Tài khoản tham gia Hệ thống của mình; kiểm tra và xác nhận việc đăng tải các thông tin của mình trên Hệ thống.
 
Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 16/9/2022.
 
Thủ tục đăng ký hạn mức trước khi chào bán trái phiếu quốc tế
 
Ngày 29/7/2022, NHNHVN ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
 
Theo đó, quy định về trình tự thủ tục đăng ký trước khi chào bán trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp ra thị trường được thực hiện như sau:
 
Sau khi phương án phát hành trái phiếu quốc tế được phê duyệt, chậm nhất 20 ngày làm việc trước khi thực hiện chào bán trái phiếu trên thị trường quốc tế, tổ chức phát hành phải gửi hồ sơ đăng ký hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế.
 
Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, NHNH có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận hạn mức phát hành. 
 
Lưu ý: trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản nêu rõ lý do.
 
Thông tư 10/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

Xem thêm các chính sách mới có hiệu từ tháng 9/2022 tại đây
  •  715
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…