DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chi nhánh được tổng công ty ủy nhiệm lập hóa đơn thì có được xuất hóa đơn mang tên chi nhánh không?

Avatar

 
Về việc lập hóa đơn căn cứ Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:
"Điều 17. Ủy nhiệm lập hóa đơn
1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.
..."
=>> Như vậy việc ủy nhiệm lập hóa đơn sẽ được thực hiện như sau:
– Việc ủy nhiệm giữa công ty và chi nhánh là bằng văn bản.
– Hóa đơn được ủy nhiệm cho chi nhánh lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là công ty và đóng dấu công ty phía trên bên trái của tờ hóa đơn
=>> Theo đó tương tự như chi nhánh được tổng công ty ủy nhiệm lập hóa đơn thì về bản chất ở đây chủ thể phát sinh giao dịch mua bán với khách hàng là tổng công ty không phải chi nhánh. Nên phát sinh doanh thu vẫn sẽ ghi nhận là của tổng công ty, vì vậy chi nhánh chỉ được phép lập, xuất hộ hóa đơn nhưng vẫn phải ghi tên và đóng dấu tổng công ty.
  •  448
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…