DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chỉ bên môi giới bị ràng buộc trách nhiệm với bên thuê nhà thôi?

Avatar

 

 

Căn cứ Luật Thương mại 2005 quy định liên quan đến hoạt động môi giới như sau:

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Như vậy, theo định nghĩa trên thì bên môi giới có vai trò trung gian giới thiệu để các bên đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Do đó, việc ký kết hợp đồng cho thuê là việc của bên được môi giới và khách hàng, bên môi giới chỉ có trách nhiệm hỗ trợ các bên nên việc bên cho thuê muốn chỉ bên môi giới bị ràng buộc trách nhiệm đối với hợp đồng thuê mà bên cho thuê không liên can gì đến hợp đồng thuê này là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, theo Luật này thì bên môi giới có các quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất, bên môi giới có nghĩa vụ được liệt kê bên dưới nếu không có thỏa thuận khác,

1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao và phải hoàn trả sau khi hoàn thành việc môi giới;

2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

4. Không tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

Thứ hai, bên môi giới có các quyền sau, nếu không có thỏa thuận khác

1. Có quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.

2. Hưởng mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này.

Ngoài ra, luật còn quy định quyền và nghĩa vụ của bên được môi giới , cụ thể

Đối với nghĩa vụ của bên được môi giối nếu không có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây:

1. Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;

2. Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

Bên được môi giới thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Căn cứ theo các điều trên thì các bên liên quan có các quyền và nghĩa vụ cụ thể trong quan hệ môi giới. Còn đối với quan hệ cho thuê của các bên lại là một câu chuyện khác.

 

 

  •  762
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…