DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chấm dứt mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì có được xuất hóa đơn?

Hóa đơn không hợp pháp là gì? Doanh nghiệp bị chấm dứt mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh thì có được xuất hóa đơn, kê khai thuế trong thời gian này? Doanh nghiệp xuất hóa đơn trong thời gian bị chấm dứt mã số thuế có bị phạt?

Hóa đơn không hợp pháp là gì?

Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về vấn đề hóa đơn không hợp pháp như sau:

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là:

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ giả;

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

+ Sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

+ Sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

+ Sử dụng hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

+ Sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Bị chấm dứt mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh thì có được xuất hóa đơn?

Theo Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

- Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực.

- Không nộp được tờ khai thuế.

- Không nộp được báo cáo sử dụng hóa đơn.

- Không nộp được các loại thuế theo hình thức nộp qua mạng.

Mặt khác theo quy định về hóa đơn không hợp pháp nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian chấm dứt mã số thuế mà xuất hóa đơn cho người mua thì đây được xem là trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp theo quy định nêu trên.

Doanh nghiệp xuất hóa đơn trong thời gian bị chấm dứt mã số thuế có bị phạt?

Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

Theo đó, Xuất hóa đơn trong thời gian bị chấm dứt mã số thuế thì Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp với số tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Ngoài ra, Doanh nghiệp phải hủy hóa đơn này và lập hóa đơn điện tử mới gửi cơ quan thuế cấp mã sau đó gửi cho người mua hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế. 

  •  484
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…