DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

CB, CC, VC cần hiểu đúng “Trả tiền lương theo vị trí việc làm” là gì?

Avatar

 

CB, CC, VC cần hiểu đúng “Trả tiền lương theo vị trí việc làm” là gì?

Tin vui: Đã có Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2020

Toàn bộ mức lương và phụ cấp công chức cấp xã 2020

>>> Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng 60 công chức có cử nhân luật

>>> Mới: Lộ trình thực hiện đề án học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức


Ban chấp hành TW nhận định: Với tình hình hiện nay, chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp, thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; còn mang nặng tính bình quân, không bảo đảm được cuộc sống, chưa phát huy được nhân tài, chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động.

Việc xác định vị trí việc làm còn chậm, chưa thực sự là cơ sở để xác định biên chế, tuyển dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và trả lương.

* Đối với viên chức:

Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. (Luật Viên chức 2010)

* Đối với cán bộ, công chức:

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. (theo Luật cán bộ, công chức 2008)

Về nội dung cải cách tiền lương tại Nghị quyết 27/NQ/TW sẽ:

- Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng

- Tiền lương thực trả gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định trên cơ sở nguồn thu (từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu của đơn vị), năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác theo quy chế trả lương của đơn vị, không thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Nếu như hiện nay, việc tính lương sẽ căn cứ vào hệ số lương với từng cấp bậc nhân với lương cơ sở thì tới đây sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Nhiệm vụ sắp tới sẽ Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương. Cơ quan có thẩm quyền sẽ thiến hành hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức xác định khung năng lực theo vị trí việc làm... trên cơ sở đó thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước cơ cấu đội ngũ để thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo

  •  59668
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…