DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cập nhật toàn bộ 10 Luật được thông qua tại kỳ họp 9 Quốc hội khóa XIV

Dưới đây là toàn văn 10 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

10 luật được thông qua tại kỳ họp 9 quốc hội khóa XIV

Ảnh minh họa: Luật được thông qua tại kỳ họp 9 Quốc hội khóa XIV

STT

Tên văn bản Luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

1

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

10/6/2020

01/01/2021

2

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020

16/6/2020

01/01/2021

3

Luật Thanh niên 2020

16/6/2020

01/01/2021

4

Luật Doanh nghiệp 2020

17/6/2020

01/01/2021

5

Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

17/6/2020

01/7/2021

6

Luật Đầu tư 2020

17/6/2020

01/01/2021

7

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

17/6/2020

01/01/2021

8

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

18/6/2020

01/01/2021

9

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

18/6/2020

01/01/2021

10

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

19/6/2020

01/01/2021

 

  •  2690
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…