DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cập nhật: Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học

Avatar

 

Cập nhật: Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học

Ngày 30/12/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Nghị định hướng dẫn các khoản 3, 4, 10, 12, 15, 17, 24, 28 và 34 điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Nghị định hướng dẫn điều kiện để các trường đại học liên kết thành đại học như sau:

- Có ít nhất 3 trường đại học cùng loại hình công lập hoặc cùng loại hình tư thục liên kết thành đại học hoặc có ít nhất 3 trường đại học là trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận liên kết thành đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

- Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, trong đó xác định mục tiêu, sứ mạng chung; các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản; các nội dung khác (nếu có);

- Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại môi trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Hồ sơ liên kết các trường đại học thành đại học bao gồm:

-Tờ trình cũng đề nghị liên kết thành đại học của các trường đại học tham gia liên kết;

- Nghị quyết của các hội đồng trường về việc tham gia liên kết;

- Đề án liên kết thành đại học, trong đó nêu rõ sự cần thiết, những thay đổi về mục tiêu, sứ mạng của các trường tham gia liên kết; dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của đại học, các giải pháp giải quyết rủi ro khi tiến hành liên kết (nếu có).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/2/2020.

Mời bạn xem nội dung hướng dẫn các khoản tại file đính kèm:

 

  •  2810
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…