DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Các hình thức chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp FDI

Avatar

 
Công ty TNHH MTV có vốn đầu tư nước ngoài sau quá trình hoạt động kinh doanh muốn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thì ngoài hình thức chuyển bằng tiền thì còn có thể chuyển bằng hình thức nào khác hay không?
 
Điều kiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
 
Tại Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về việc rút lợi nhuận của công ty TNHH MTV thì chủ sở hữu công ty có quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty. Bên cạnh đó, tại Điều 77 cũng có nêu thêm về việc Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
 
Ngoài ra, tại Điều 4 Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư do Bộ Tài chính ban hành có cũng đề cấp đến thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài như sau:
 
- Đối với chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm: Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
 
- Đối với chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt nam: Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.
 
Căn cứ theo các quy định trên thì điều kiện chung nhất để có thể chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty, bao gồm cả các khoản nợ hết hạn.
 
Các hình thức chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
 
Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư do Bộ Tài chính ban hành thì có 2 hình thức chuyển lợi nhuận như sau:
 
- Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;
 
- Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng hiện vật và thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hoá và quy định của pháp luật liên quan.
 
Dựa theo quy định trên, ngoài hình thức chuyển lợi nhuận bằng tiền, công ty tại Việt Nam có thể chuyển lợi nhuận ra nước ngoài bằng hiện vật sau khi đã quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu. Điều này có nghĩa là công ty sẽ xác định giá trị lợi nhuận được chuyển là bao nhiêu, giá trị hiện vật là bao nhiêu từ đó mới xác định lợi nhuận thực tế chuyển ra nước ngoài là bao nhiêu. Việc lựa chọn hình thức nào là do đơn vị tự quyết định và ghi nhận trong Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài tho Điều 5 của văn bản trên.
 
Việc thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 186/2010/TT-BTC và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc. Trong mẫu Thông báo có thể hiện thông tin lợi nhuận chuyển bằng tiền và hiện vật.
  •  1363
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…