DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

BYT yêu cầu liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06

Ngày 30/12/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 7586/BYT-KCB về việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06.

Thực hiện theo Đề án 06, Bộ Y tế có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe để phục vụ dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải. 

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị Các đơn vị thực hiện, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc có khám và cấp Giấy khám sức khỏe lái xe thực hiện các nhiệm vụ sau:

(1) Phân công cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm liên thông hoặc nhập trực tiếp dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe để phục vụ Đề án 06 (xây dựng quy trình, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, bộ phận liên quan).

(2) Việc khám và cấp Giấy khám sức khỏe lái xe thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

- Liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe từ phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 về hướng dẫn tích hợp hàm (API) gửi dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

- Nhập trực tiếp dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên hệ thống quản lý dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe của Bộ Y tế (có địa chỉ tại dulieu.kcb.vn) theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 về hướng dẫn nhập dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe trên Hệ thống quản lý dữ liệu của Bộ Y tế.

Lưu ý: Các cơ sở sử dụng phần mềm của VNPT đang liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải vẫn tiếp tục sử dụng bình thường.

(4) Các trường thông tin kết quả khám sức khỏe lái xe và đặc tả liên thông dữ liệu theo Phụ lục 01. 

Tải Phụ lục 01, 02, 03

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/7/attachfile001.zip

Chú ý các trường dữ liệu có đánh dấu “x” ở cột “Bắt buộc” là dữ liệu phải liên thông về Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT hoặc nhập trực tiếp về cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế.

(5) Từ 01/01/2023: triển khai chính thức tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký đủ điều kiện khám cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe trên toàn quốc. 

Cơ sở đăng ký tài khoản, nhập dữ liệu trực tiếp trên dulieu.kcb.vn hoặc đăng ký liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT mới được công nhận đủ điều kiện khám, cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe.

Xem chi tiết tại Công văn 7586/BYT-KCB ngày 30/12/2022.

  •  969
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…