DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ Y tế: Bãi bỏ 05 văn bản gây khó trong đấu thầu thiết bị y tế

Avatar

 
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.
 
Theo đó, bãi bỏ toàn bộ năm (05) văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành bao gồm:
 
bo-y-te-bai-bo-5-van-ban-gay-kho-trong-dau-thau-thiet-bi-y-te
 
(1) Quyết định 36/2006/QĐ-BYT ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế".
 
(2) Quyết định 19/2008/QĐ-BYT ngày 30/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chế làm việc của Bộ Y tế.
 
(3) Quyết định 38/2008/QĐ-BYT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm.”
 
(4) Thông tư số 09/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam.
 
(5) Thông tư liên tịch 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế, Bộ TN&MT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế.
 
Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế còn bãi bỏ thêm một phần quy định của hai (02) Thông tư do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành là:
 
Cụ thể tại Thông tư 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục thuốc hiếm: Bãi bỏ Điều 9 và cụm từ “và cập nhật Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc hiếm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định” tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 26/2019/TT-BYT.
 
Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư 14/2020/TT-BYT): Bãi bỏ Khoản 3 Điều 8 Thông tư 14/2020/TT-BYT.
 
Xem thêm Thông tư 14/2022/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/02/2023. 
 
Quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2020/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 06/12/2022.
  •  203
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…