DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ Tài chính công bố 104 thủ tục HC, bãi bỏ 184 thủ tục HC lĩnh vực chứng khoán

Avatar

 

Thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán - Minh họa

Ngày 7/1/2021, Bộ Tài chính (BTC) ra Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản ly của BTC. Trong Quyết định này có 104 thủ tục hành chính mới và 184 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Một số thủ tục hành chính mới đáng chú ý là:

- Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần

- Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng

- Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty cổ phần

- Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để chuyển đổi công ty TNHH thành công ty CP

- Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với giá thấp hơn mệnh giá của công ty đại chúng

Một số thủ tục hành chính bị bãi bỏ đáng chú ý là:

- Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán

- Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lấy cổ phiếu của công ty cổ phần chưa đại chúng hoặc chào bán cho một hoặc một số cổ đông xác điịnh để hoán đổi cổ phiếu của công ty đại chúng khác hoặc chào bán cổ phiếu để hoán đổi lấy phần vốn góp tại công ty TNHH

- Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng

Quyết định 12 có hệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản sau:

- Quyết định 2002/QĐ-BTC ngày 20/9/2016

- Quyết định 2515/QĐ-BTC ngày 24/11/2014

- Quyết định 1282/QĐ-BTC ngày 11/7/2017

- Quyết định 424/QĐ-BTC ngày 29/3/3018

- Quyết định 803/QĐ-BTC ngày 28/5/2018

- Quyết định 1571/QĐ-BTC ngày 19/8/2019

Xem toàn văn Quyết định 12/QĐ-BTC bộ tại file đính kèm dưới đây.

 

  •  957
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…